Wat u kunt doen


Plenty Food steunt voedselprojecten in gebieden waar de nood hoog is. Bij onze projecten gaat de hulp naar mensen en geldt dat de steun niet ten koste gaat van natuur, milieu of het welzijn van dieren. Dat kunnen we niet zonder uw hulp. U kan ons helpen door een gift, door donateur te worden of door vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast kunt u op de hoogte blijven door middel van onze nieuwsbrief.

Overmaken van periodieke of eenmalige giften

Met uw gift kunnen we zorgen dat meer mensen plantaardige ontwikkelingshulp krijgen. Geven kan door:
  • periodiek of eenmalig een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL92TRIO0338626352 ten name van Stichting Plenty Food Nederland te Velserbroek. Voor donateurs buiten Nederland zijn de BIC-gegevens: TRIONL2U
  • een periodieke gift via Stichting GeefGratis
  • een eenmalige gift via Stichting GeefGratis
(Er wordt 10% van uw gift door Stichting GeefGratis ingehouden. Zie uitleg hier.)

Aanmelden als donateur

Wanneer u zich aanmeldt als donateur ontvangt u een paar keer per jaar een verzoek om ons financieel te steunen. Dit verzoek is vrijblijvend. Wij zijn blij met elke gift die wij mogen ontvangen voor de ontwikkelingsprojecten die wij ondersteunen. Als donateur helpt u ons bij duurzame projecten die zorgen voor een eerlijkere voedselverdeling, die niet ten koste gaan van milieu en dieren, zonder dat er veel geld gaat naar overhead. U kunt zich aanmelden als donateur via dit formulier.