Waarom Plenty Food


Bijna 800 miljoen mensen lijden onnodig honger. Daarom ondersteunt Plenty Food plantaardige voedselprojecten in ontwikkelingslanden. Bij onze projecten gaat de hulp aan mensen niet ten koste van de natuur en het welzijn van dieren.

Drie redenen voor het bestaan Plenty Food

1. Voedselverdeling en efficiency

Wereldwijd zijn er bijna 800 miljoen mensen die onvoldoende voedsel hebben. Dit staat in schril contrast met de toenemende vleesconsumptie van de Westerse wereld. Voor elke kilo vlees wordt gemiddeld 7 kilo plantaardig voedsel (graan of soja) gebruikt. Dit is dus eten dat ook direct door de mens gegeten had kunnen worden. Daarom zamelt Plenty Food geen geld in voor koeien of varkens, maar voor efficiƫntere plantaardige projecten waar meer monden mee gevoed kunnen worden.

2. Milieu en dieren

Duurzaamheid en balans zijn belangrijk. Tijdens de voedselproductie dient het natuurlijk evenwicht te worden bewaakt: daarbij denken wij aan de leefomgeving als geheel en in het bijzonder de landbouw. Plenty Food ondersteunt daarom geen projecten voor veeteelt, maar zet in op plantaardige projecten.

3. Beperkte overhead

Plenty Food draait voornamelijk op vrijwilligers. Hierdoor gaat bijna al het geld dat ingezameld wordt naar het uiteindelijke doel: de mensen die het nodig hebben. Om dit te kunnen bereiken werken we nauw samen met organisaties ter plaatse. Deze hebben het lokale netwerk en de specifieke kennis die nodig zijn om de projecten tot een succes te maken.

Steun ons
Steun het werk van Plenty Food. Met uw hulp kunnen we lokale projecten steunen en zorgen voor een beter leven voor mensen die dit nodig hebben, zonder dat het ten koste gaat van milieu, natuur of dieren. Dit kan op de volgende manieren:

Aanmelden als donateur

Maak met ons de wereld mooier voor mens, dier & natuur. Wij zijn blij met elke gift die wij mogen ontvangen voor de ontwikkelingsprojecten die wij ondersteunen. U kunt zich aanmelden als donateur via dit formulier.

Periodieke of eenmalige gift

Doneren kan door uw gift eenmalige of periodieke over te schrijven naar NL92 TRIO 0338 6263 52 ten name van Stichting Plenty Food Nederland te Velserbroek. Voor donateurs buiten Nederland BIC: TRIONL2U