Projecten


Wij staan altijd open voor suggesties voor nieuwe projecten. Nieuwe projecten dienen aan te sluiten bij onze uitgangspunten en dienen te voldoen aan onze project-voorwaarden.


Lopende projecten


Plenty Fruit Forest Kenia

Samburu County is een gebied in het dorre en droge noorden van Kenia. Dit deel van Kenia is gevoelig voor extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogtes. De hoge voedselonzekerheid en de direct daaraan gelinkte ondervoeding van de mensen in dit gebied leidt tot hoge ziekte en sterfte cijfers. Dit project heeft ten doel 200 huishoudens ieder van 2 inheemse fruitbomen te voorzien. De huishoudens zullen voorafgaand een training volgen over het planten en verzorgen van de bomen. Onze partner Sadhana Forest verzorgt deze trainingen en monitort en assisteert bij elke boom die geplant is.

Geef een fruitboom cadeau!


Moestuinen voor township Dordrecht in Zuid-Afrika

De township Dordrecht in Zuid-Afrika kent een grote werkloosheid en een hoog aantal met aids geïnfecteerde mensen. Steun daarom samen met de Stedenband Dordrecht-Dordrecht, een moestuinenproject. Dit moestuinenproject zal ervoor zorgen dat 500 gezinnen hun eigen groente kunnen verbouwen.

Afgeronde projecten


SoyCow project

In 2011 en begin 2012 zijn in India twee ‘SoyCow’-projecten met de bijdragen van Plenty Food Nederland gerealiseerd. ‘SoyCow’-systemen zijn apparaten ontworpen voor de productie van sojadrank en derivaten daarvan, waaronder dranken, tofu, yoghurt en producten met ‘Okara’-vezelresten. De productiecapaciteit van een SoyCow machine bedraagt circa 35 – 40 liter per uur. Dagelijks kunnen 500 mensen gevoed worden met een portie sojamelk of een ander sojaproduct. Een 'SoyCow' produceert dagelijks 280 liter per dag, dit is net zoveel als 20 melkkoeien. Een SoyCow stoot echter geen broeikasgassen uit en vervuilt de grond en het water niet met mest.

Project Malawi

Plenty Food heeft in 2011 fruitbomen geschonken ten behoeve van het ‘Soil Water Conservation’-project in Malawi. Fruitboomproject in MalawiHet ‘Soil Water Conservation’-systeem is gebaseerd op een simpele techniek waarmee men water probeert vast te houden en laat infiltreren in de bodem. De enige school in Matsimbe bezit een stuk grond dat o.a. wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Dankzij het voedsel dat met dit project geproduceerd wordt, krijgen de kinderen 2 keer per dag te eten. Verder wordt er voorlichting gegeven op deze school over het belang van gevarieerd eten. Ten slotte is er een plan gemaakt om verschillende soorten groenten en fruit te gaan verbouwen zodat de kinderen minder eenzijdig eten.

Protein for Children

Het eerste project van Plenty Food is in 2008 opgestart in de township Heilbron (Zuid-Afrika). In deze township heerst grote werkloosheid, armoede en er zijn veel mensen besmet met HIV of Aids. De levensverwachting van de inwoners, in het bijzonder van de kinderen, is afhankelijk van de voeding. HIV-besmette kinderen hebben veel meer eten, zowel calorieën als proteïnen, nodig dan kinderen die niet geïnfecteerd zijn. Met dit project worden naast de 10.000 schoolgaande kinderen, ook kinderen die niet naar school gaan bereikt. Hoewel de productie van soja-fruit-smoothies nog niet toereikend genoeg is om alle kinderen te voorzien, wordt er gewerkt aan een uitbreiding van de capaciteit.

Steun ons
Steun het werk van Plenty Food. Met uw hulp kunnen we lokale projecten steunen en zorgen voor een beter leven voor mensen die dit nodig hebben, zonder dat het ten koste gaat van milieu, natuur of dieren. Dit kan op de volgende manieren:

Aanmelden als donateur

Maak met ons de wereld mooier voor mens, dier & natuur. Wij zijn blij met elke gift die wij mogen ontvangen voor de ontwikkelingsprojecten die wij ondersteunen. U kunt zich aanmelden als donateur via dit formulier.

Periodieke of eenmalige gift

Doneren kan door uw gift eenmalige of periodieke over te schrijven naar NL92 TRIO 0338 6263 52 ten name van Stichting Plenty Food Nederland te Velserbroek. Voor donateurs buiten Nederland BIC: TRIONL2U