Partners


Voor onze projectenwerken we altijd samen met betrouwbare lokale partners. De partners verschillen per project en moeten een goede projectaanvraag doen. Deze wordt getoetst aan door ons gestelde voorwaarden waaronder onze uitgangspunten. Partners waarmee nu en/of in het verleden is samengewerkt zijn: Stedenband Dordrecht-Dordrecht, SamSanSoya en Malnutrion Matters.


Stedenband Dordrecht-Dordrecht

 

Stedenband Dordrecht Nederland - Dordrecht Zuid-Afrika, opgericht in 2005, voert projecten uit in en met het Zuid-Afrikaanse Dordrecht. Het doel is om de bewoners van de beide Dordrecht en met elkaar in contact te brengen, van elkaar te leren en elkaar zo mogelijk te ondersteunen.

De stedenband werkt nauw samen met partners in Dordrecht Zuid-Afrika. Die partners zijn verenigd in een forum. Daarin zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Binnen het forum zijn twee sleutelfiguren in Dordrecht Zuid-Afrika (een maatschappeijk werkster en een wijkverpleegkundige) de contactpersonen voor de stedenband in Dordrecht Nederland. Vanuit Nederland worden regelmatig de contactpersonen en de projecten in Dordrecht Zuid-Afrika bezocht.

We werken samen met de stedenband Dordrecht-Dordrecht in het moestuinenproject in Dordrecht Zuid-Afrika.


Sam San Soya

 

Sampie en Susan Marais van Sam San Soya begeleiden het project ‘Protein for the Children' in Zuid Afrika.
Plenty Food en Sam San Soya hebben ook ook veel hulp gehad van Frans Deleppiere van Pacotex, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de opstartfase van het project.

Sam San Soya produceert soya yoghurt en soya-mazi (vergelijkbaar met karnemelk) voor de regionale markt en door de opbrengsten kunnen gratis soya fruitsmoothies worden uitgedeeld aan de kinderen in de township van Heilbron.

De intentie van Sam San Soya is om in de toekomst op lokaal niveau mensen, die nu nog geen toekomstperspectief hebben, op te leiden als boer, zodat zij kleinschalig en op een milieuvriendelijke manier soya kunnen telen.
Meer informatie over Sam San Soya: www.samsansoya.co.za


Malnutrition Matters

Malnutrition Matters biedt een duurzame voedselproductie technologische oplossingen voor NGO's / PVO's (private voluntary organization) en kleinschalige commerciële ondernemingen in ontwikkelingslanden door:
A. Het aanbieden van goede prijs-kwaliteitsverhouding voedselverwerkende apparatuur uit een aantal bronnen op internationaal niveau, voornamelijk uit ontwikkelingslanden. Een belangrijkste focus ligt op de verwerking van soja, in een vloeibare oplossing. Deze oplossing of "sojamelk", kan vervolgens worden geconsumeerd als drank of verder verwerkt in een verscheidenheid van andere producten met toegevoegde waarde zoals tofu, yoghurt, spreads, pudding, etc. De vezelrijke "Okara" rest van deze proces voor brood, als toevoegingen aan andere voedingsmiddelen, of kan gebruikt worden als veevoer. Een parallelle focus ligt op de verwerking van fruit, groenten en granen in vloeibare oplossingen, voor sappen, soepen, puree, pasta's, spreads en gruels. Malnutrition Matters streeft erna om alle voedselresten, na productie te verwerken in producten.

We hebben met Malnutrition Matters het SoyCow project in India gerealiseerd.

Meer informatie over Malnitrition Matters: www.malnutrition.org


Steun ons
Steun het werk van Plenty Food. Met uw hulp kunnen we lokale projecten steunen en zorgen voor een beter leven voor mensen die dit nodig hebben, zonder dat het ten koste gaat van milieu, natuur of dieren. Dit kan op de volgende manieren:

Aanmelden als donateur

Maak met ons de wereld mooier voor mens, dier & natuur. Wij zijn blij met elke gift die wij mogen ontvangen voor de ontwikkelingsprojecten die wij ondersteunen. U kunt zich aanmelden als donateur via dit formulier.

Periodieke of eenmalige gift

Doneren kan door uw gift eenmalige of periodieke over te schrijven naar NL92 TRIO 0338 6263 52 ten name van Stichting Plenty Food Nederland te Velserbroek. Voor donateurs buiten Nederland BIC: TRIONL2U